• Privatjet

   

  Välj Private Skies Privatjet

  • För grupper av storleken 1–18.
  • När en flexibel tidtabell krävs.
  • För att ta er till en destination som är svår att nå med reguljärtrafik.
  • För en möjlighet att kombinera flera destinationer under en resa.
  • För ett effektivt, behagligt och trevligt resande.

   

  Be om en offert

 • Charter

   

  Välj Private Skies Charter

  • För grupper av storleken 20–500 personer.
  • När det är mödosamt eller omöjligt att köpa enskilda biljetter för hela gruppen.
  • När en tidsenlig ankomst är väsentligt.
  • Ifall destinationen kräver flera mellanlandningar.

   

  Be om en offert

 • Shuttle

   

  Välj Private Skies Shuttle

  • Tillfälliga rutter till svårtillgängliga destinationer
  • Flygplanstyp enligt gruppstorlek och behov
  • Valfria destinationer och rutter
  • Skräddarsydd tidtabell
  • Från en flygning till flera månader långa serier

   

  Be om en offert

 • Frakt

   

  Välj Private Skies Frakt

  • För brådskande frakt.
  • När snabb transport av servicepersonal och/eller reservdelar krävs.
  • För frakt av ovanlig storlek eller annan specialhantering av krävande gods.
  • När frakt ska nå en svårframkomlig destination.

   

  Be om en offert

 • Helikopter

   

  Välj Private Skies Helicopter

  • När destinationen är speciellt svårframkomlig.
  • För lyft och transport av utmanande gods.
  • För flygfotografering.
  • För nöjes- och rekreationsresor.
  • För forsknings-, mätnings- och karteringsflyg

   

  Be om en offert