Tilauslentojen asiakasprofiili monipuolistuu

 

 

Minkälainen on tyypillinen tilauslentopalveluita käyttävä asiakas? Keskimääräinen asiakaskunta saatetaan helposti mieltää pääasiallisesti menestyneiksi, kiireisiksi liikemiehiksi ja suurten yritysten ylimmän johdon edustajiksi, mutta käsitys ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Lentomatkustusalan kehityksen myötä tilauslentopalveluita käyttävän asiakkaan keski-ikä on laskenut tasaisesti alle neljäänkymmenen viime vuosina, ja kysyntää kuvaa ennen kaikkea monipuolistuva asiakasprofiili.

Kysynnän kasvun taustalla talouskasvu, globaali liikkuvuus sekä helppous ja saatavuus

 

Kehityksen taustalla on erityisesti tilauslentopalveluiden saatavuus ja helppous, ja sitä myöten esimerkiksi yhä nuoremmat yrittäjät ja perheet ovat löytäneet tilauslentopalveluista luotettavan, joustavan ja kustannustehokkaan matkustusmuodon vaihtoehtona kaupallisten toimijoiden tarjoamille lentopalveluille.

Myös lentomatkustamisen kasvava epävakaus esimerkiksi lakkojen, lentojen myöhästymisten tai peruuntumisten osalta on tuonut uusia ja nuorempia asiakkaita tilauslentomarkkinoille yhä enenevissä määrin, mikä näkyy tilauslentopalveluita ensimmäistä kertaa käyttävien asiakkaiden määrän kasvuna. Lisäksi erityisesti talouskasvu ja ihmisten kasvava globaali liikkuvuus on tasaisesti lisännyt ulkomaanmatkojen kysyntää ja laajentanut myös tilauslentopalveluiden asiakasprofiilia. Palveluitamme jo käyttävät asiakkaat sen sijaan ovat päässeet toteamaan tilauslentojen helppouden ja luotettavuuden.

Asiakaslähtöisyys toiminnan kulmakivenä

 

Tilauslentopalveluiden ydin on asiakaslähtöisyydessä, asiakastarpeen ymmärtämisessä ja siten palveluiden tilannesidonnaisessa räätälöinnissä, ja uskommekin vahvasti pystyvämme toteuttamaan yksilölliset tilauslentopalvelutoiveet tehokkaasti ja luotettavasti – ja ennen kaikkea korkealla sitoutumisella ja ammattitaidolla. Jos sinullakin on siis tarvetta tilauslentojen kilpailutukselle, läpinäkyville ja kiinteille hinnoille sekä joustavalle ja nopealle palvelulle, otathan meihin yhteyttä!